دانشگاه پیام نور استان یزد
کد کاربر
رمز
 
 

گذرواژه( رمز عبور) تنها در صورتی دسترسی غریبه ها به منابع موجود را محدود می کند که حدس زدن آن به سادگی امکان پذیر نباشد. گذرواژه های خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و از یک گذرواژه در بیشتر از یک جا استفاده نکنید.  قانون طلایی برای انتخاب گذرواژه شامل موارد زیر است:
  • گذرواژه باید حداقل شامل ۸ حرف بوده وکلمه ای بی معنا باشد.
  • در انتخاب این کلمه اگر از حروف کوچک، بزرگ و اعداد استفاده شود.
  • به صورت منظم گذرواژه های قبلی را عوض نمایید.
  • گذرواژه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>